"Time toRemember" Ngay Hoi Ngo CVA 64/65/66


Buoi hoingo au tien cuœa nhom ban CVA 64/65/66 ckhœi au t mot y kien cuœa cac anhmuon lap mot danh sach nhoœ e gœi E-mailcho nhau. T danh sach o, nhom ban cuœa chungta a tang trœng cung nh mot cay mocvn len t mot mam nhoœ. Bay gi caya ln manh, va buoi hoi ngo nay la traicay au tien.

Buoi hoi ngo naynh mot phan ln vao nhng anh khœithuœy lap danh sach, nhng phan ln nhat lanh tat caœ anh em chung ta, nhng ngi aen tham d va nhng ngi khong tham dc, chung ta a hang hai ghi ten va bauchon thi gian va a iem cho ngay hoi ngo.Chung ta a khong quaœn ngai ng xa een tham d. Chung ta la nhng ngi tieubieu cho cau noi "An mot ba co, chayba quang ong". Hoac noi ung hn, "Songsau anh cung loi, van eo anh cung qua".

Ngay hoi ngo autien cuœa nhom ban CVA 64/65/66 i mai roicung phaœi ti. Nh trong mot baœn nhac quatieng hat cuœa Duy Khanh: "Ch mong nhaunh con ch me, ch mong nhau nh gio muahe"

"ReunionEve": Anh Nguyen Phuc Hng va ch Mai amœ rong cœa e on mot nhom ban.ay la mot y kien rat hay v chung toi aco dp e lam quen vi mot so ban trong phamvi nhoœ va than mat. So ban tham d ochng 20 ngi, gom co Nguyen The Vng,Bach Trung Chnh, Ngo Tien Hng ,Nguyen Duy Liem,Tran Nam Haœi, Nguyen Khang Chien, Nguyen TatThnh, Nguyen Mau Tung, Pham Nhat Tiem, Vu HaNam, Nguyen Tham Huynh, Pham van Thnh, NguyenPhung Duyen, Pham Viet Dung, Nguyen Phuc Hng/ Mai(d nhien!). Œ nha anh Hng va ch Mai veti khach san th a qua nœa em, vami rœa mat nh ngaœ ban en th nghetieng go cœa loc coc, hai ong ban quycuœa toi la Bui Baœo Sn va Nghiem HuHung ghe lai tham. Bo ba lai keo nhau ra Denny'sngoi uong ca phe va tam s cho en 3 gisang. Co waitress lai c ng la chungtoi i gi ve cuœa co!

"Picnic":8 gi sang hom sau con ang m mang th chuongien thoai reo vang. Mot anh ban hen gap nhau taitiem phœ luc 9 gi. Buong ien thoaixuong, th toi cung quen mat khong biet la anoi chuyen vi ai, nhng ch nh a ch cuœatiem phœ. Toi ghe lai on Bui Baœo Snva kiem ng en tiem phœ, a ch thung ma ten tiem phœ th sai, ma cungchang thay bong dang mot ong ban nao caœ.Toi va Sn anh an phœ va ca baœn "SaoAnh Tre Hen". Khi ti cho picnic œ LakeCunningham Park luc 10 gi th thay mot nhom gomNguyen The Vng, Pham van Thnh, Nguyen MauTung, Tran Nam Haœi, Bach Trung Chnh, NguyenKhang Chien, Nguyen Tat Thnh, Nguyen HaœiHoan, Nguyen Phung Duyen ang sœa soan lamPicnic va han huyen vui veœ, ho thac mac latai sao toi va Sn lai khong en an phœnh a hen. Luc o mi biet la cac anh aoi y i tiem khac ma mnh lai khong bietthan giao cach caœm (telepathy) nen hainhom khong gap nhau! The ma toi va Sn lai co toi cho ngi chuœ tiem phœ chi troma giao goi ien thoai e co khach hang enan!

a iem Picnic ratep va thuan tien, thay a ly Taœ Ao maco chon a iem th cung khong the hnc, hai ben la hai ngon oi nhoœ, phadi la ho nc trong xanh. Anh em chung toing toa ngay chnh gia va nng BBQ va uongbia, chuyen no nh popcorn. Nhat la hom o trithat ep, kh hau California va uœ mat,tren au la tri xanh nang am, di chan lacoœ mn cat vang, chung quanh la nhng khuonmat tuy hi la nhng nhn ky th cung nhan ra dungnhan cuœa nhng ngi ban cu.

Tam bieu ng chaomng cac cu hoc sinh CVA 64-65-66 vi ngonlœa kieu hung nong nhiet cuœa tinh than CVAdo anh Nguyen Haœi Hoan minh hoa a c treolen, va a nh mot mieng nam cham thu hut cacban CVA va than hu ti a iem Picnic

Vai phut sau th thaych Mai, Dng Ch Thanh va Loan cung vi anh PhamTuan, roi Nguyen Minh va chau gai Minh ang cungti. Cac anh Tran Nam Haœi, Nguyen Tham Huynh,Tran Sy Tn, Pham Viet Dung, Ha Ngoc Lu,Nguyen c Lai, Nguyen viet Phng cung enphu giup viec sœa soan picnic. Lam mot bowlche Thai can that nhieu hop trai cay, nhng chco mot cai o mœ hop thoi. Toi a engh chuyen cha hop tren nen xi mang giong nhhoi 9-9-63 a phaœi cha ca hop œ traigiam quan lao (ca hop, banh m va chuoi cac bancon nh khong?).

Nguyen Minh Ch va gianh, Cao Sinh Cng, Tham Quang Thanh cung gianh, Cao ac Vinh, o Danh Baœn va Phng Nam,Vu Ha Nam va Bch, Nguyen Vinh, Phan Vinh Dng, vaNguyen Phuc Thien cung ti d ong uœ,Ch Thu Giang cung anh Toaœn, chau Nghiem HuBaœo Ngoc cung en cung luc vi cac chva cac chau. Va mi chon xong mot toan "searchand rescue" th thay Ngo Tien Hng xuathien tai ngao giang ho.

Moi ngi ai cung codp noi chuyen va lam quen vi cac ban, oan th rat nhieu nhng an chang bao nhieu v aicung ban noi chuyen. Ban be than cu cgap lai nhau tay bat mat mng, con nhng banhoi trc cha quen th bay gi cung thanh quen.ay la nhng luc that caœm ong va vuiveœ, chung toi a chup chung nhieu tam hnhe kyœ niem.

en chng 3 gi thhet Picnic, moi ngi ra ve e sœa soan chobuoi da tiec.

"DaTiec": Anh Ngo Tien Hng va ch Maichon nha hang rat kheo, China Stix co c motphong an va uœ rong, khong ln lam macung khong nhoœ lam. Co nhieu khach en thamd vao phut chot nen rat ong va vui. Ch Maiva ch Bien met v xep cho ngoi. Lai cdp gap g them nhng ban khong en Picnicbuoi sang.

Sau phan gii thieuva chao mng cuœa ban to chc, moi ngico mot phut mac niem e tœng nh ennhng ngi ban a vnh vien xa ri chung ta.Sau khi nhap tiec th phan van nghe bat au, AnhNguyen Viet Kim va chau Baœo Ngoc a co motman gii thieu that tng bng va song ong.Nhng tai nang cay nha la vn a hang haixung phong e ong gop vao chng trnh vannghe. Mi au th chung toi d nh moingi hat hai baœn nhng v co nhieu ban thamgia, nen phaœi gii han moi ngi hat motbaœn thoi.

Phan xo so ung lamot cong hai viec, va e thay oi khong khva gay them quy cho ban to chc. Cac chauthuoc the he th hai a hang hai gop phanvao viec ban xo so, moi ngi eu san sangmua ve nen chang may choc ma ve a ban het.Ngi thang giaœi cung vui ma ngi khongthang giaœi cung vui v c uong ke vingi thang may chai ru. Anh em chung toi aap dung toi a may cau th:

Ru ngon khong coban hien
Uong say v gian chuoc phien vao than
Hom nay hoi ngo xa gan
em ru chung uong tnh than am a

Phan cuoi cung la davu, lau lam roi mi lai thay cac vu s nhayBebop, Chachacha, Paso Doble, Rumba .v.v coi thatmat mat.

en tham d ngay hoingo, gap lai cac ban cu lam toi t nhienthay mnh treœ lai hn 30 tuoi, chac la moingi ai cung caœm thay nh vay, ung lacaœi lao hoan ong, thuoc nao ma co conghieu c nh vay?

Ngay vui cung phaœico luc tan, cuoi cung buoi da tiec a ketthuc vao luc nœa em, moi ngi ra ve tuyth thi han hoan nhng cung bui ngui caœmong v lai phaœi chia tay. Tuy nhien chung tacon co telephone, E-mail, nen nhp cau thongcaœm van con o e i cho ti lan hoingo sau.

Like they say: "It'swell worth the wait!" but let's not wait too long for thenext one.

PhamNhat Tiem


HOMEPAGE